ראשיד גריפאת - נציג הסיפרה בעזה וסימטאותיה


ראשיד הוא בן דודו של רשארד גריפית' מצד אחד, וקרוב משפחה של יאסר עראפת מצד שני. כבר בישיבתו השלישית בנשיאות הסיפרה הוכיח מידה רבה של ביטחון עצמי, כאשר פצה פיו ונשא דברים, למרות שעל פי התקנון זכות הדיבור ניתנת לנציג חדש רק לאחר שהשתתף בחמש ישיבות רצופות. זכור היטב נאומו מאז, עת החל לזמר כזמיר בכל הקשור לשאלה מדוע רשארד גריפית' אינו זורק כלל לשלוש, בעוד סנטרים רבים בעולם אימצו לעצמם גם את טווח הזריקה הזה. גריפאת סיפר לנו, כי בן דודו אינו לוקח זריקות לשלוש כיוון שהוא, ואני מצטט מתוך הפרוטוקול, "אינו אוהב להוציא אנרגיה מיותרת, וכיוון שהזריקה לשלוש מכבידה על שריריו ועל מוחו, ולכן אינו מבצע אותה".

הנציג בעזה גילה בהמשך דבריו גם סקופ קטן. "במשחק היורוסטארס בחורף 1998 בתל-אביב לקח בן דודי זריקה מפתיעה לשלוש ואף הצליח להשחילה השחל היטב", סיפר והמשיך, "שאלתי את סבו של בן דודי, רישאר שמו, מה קרה לרשארד, נכדו. גילה לי רישאר, כי כיוון שביציע ישבו נציגים מה-NBA החליט כי באופן חד פעמי יאמץ מוחו ושריריו ויואיל לזרוק מטווח מרוחק זה. למחרת, אגב, היה עייף מאוד וביקש מנוחה בת 48 שעות מראשי מכבי ת"א. כך בכל אופן סיפר לי רישאר הסב".

זהו, אם כן, ראשיד גריפאת, הנציג בעזה. האיש שהעז לפצוח בויכוח קולני מאוד עם נציג הסיפרה בצפון הארץ, בטענה כי עזה ירוקה ומוריקה ויפהפייה בהרבה מאשר הגליל. הוא גם האיש שגילה לנו באחת מישיבות הנשיאות, מדוע סירב רשארד גריפית' להישאר במכבי ת"א. "זה לא רק וינקו ילובאץ", דיווח הנציג בעזה, "וזה לא רק שהיו לו טענות להנהלה, וזה לא רק בגלל קטש ושפר האנוכיים כדבריו. זה בעיקר כי מעטים הקפידו בשמו. קראו לו ראשיד, כינו אותו רשאד, היו שיצרו בעיות בינו לבין סבו כשהגו את שמו רישאר, ולא מעט הגדילו לעשות ופגעו ברוחו כשקראו לו רישארד, שזה בהחלט שילוב קטלני ופוגע". ובו במקום ידענו, כי טוב עשינו בזמנו, כשכללנו את מספר סיפורים מצטיין זה בסגל נשיאות הסיפרה.

 
 
 
 
Powered By Art-Up